Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Læs om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder.

Vi har i samarbejde med advokatfirmaet Lundgrens og organisationen Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 udarbejdet vores politikker. Du kan derfor være ganske tryg ved, at dine oplysninger bliver passet på, når din Skorstensfejermester er medlem af Skorstensfejerlauget i Danmark. 

Vores GDPR vil løbende blive opdateret ifl. lovgivningen.

 

1. Generelt og dataansvarlig

1.1 Denne politik om behandling af persondata ("Privatlivspolitik") beskriver, hvorledes Skorstensfejerfirmaet Stjernholm I/S og firmaets ansatte indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Privatlivspolitikken gælder for persondata, som du afgiver til os i forbindelse med besøg af skorstensfejeren til brug af elektroniske tilsigelser pr. sms/e-mail.

2. Hvilke persondata indsamler vi, til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag.

2.1 Når du har haft besøg af skorstensfejeren, indsamler vi oplysninger om dig og din bolig. Personoplysninger kan indsamles, når du f.eks. afgiver (elektronisk/skriftlig) tilsigelse til modtagelse af information om skorstensfejerens næste besøg, notater udfærdiget under besøg af skorstensfejeren og lignende. 

2.2  Kunde – lovpligtigt eftersyn

2.2.1 Som skorstensfejer er vi efter aftale med kommunen udpeget til at foretage lovpligtigt brandpræventivt tilsyn af skorstene og fyringsanlæg i henhold til reglerne i bygningsreglementerne.

Hvis du tilmelder dig tilsigelser pr. sms, vil vi på baggrund af dit samtykke, underrette dig om,

hvornår vi aflægger næste besøg hos dig (inkl. reminder)

Vi behandler oplysninger med det formål at gennemføre de lovligpligtige eftersyn og rensningsarbejde på alle skorstene, aftræksforbindelser og ildsteder der fyres med olie eller biobrændsler.

Skorstensfejermesteren er retligt forpligtet til at afgive følgende oplysninger til kommunen: Ejerens navn og adresse, BBR.nr. (ejendommens nummer ved Bygnings- og Boligregistret), ildstedets fyringseffekt, brændselsart og ildsteders, rørledningers og skorstenes antal samt længde og højde. Vi har derudover følgende oplysninger [telefonnummer, e-mail, [andet]], hvis dette er oplyst til os.

Vi behandler dine personoplysninger som led i det lovpligtige krav om skorstensfejning (skorstensfejerbekendtgørelsen) efter samarbejdsaftale med kommunen.  

2.3 Kunder – i øvrigt

2.3.1 Vi udfører derudover andre kommercielle opgaver for vores kunder efter aftale i forhold til skorstene og fyringsanlæg. Fx på gasskorstene samt energi- og miljømålinger på fyringsanlæg, rensning af ventilationskanaler samt giver gode råd om korrekt brændefyring til gavn for miljøet. 

Skorstensfejermesteren er retligt forpligtet til at afgive følgende oplysninger til kommunen: Ejerens navn og adresse, BBR.nr. (ejendommens nummer ved Bygnings- og Boligregistret), ildstedets fyringseffekt, brændselsart og ildsteders, rørledningers og skorstenes antal samt længde og højde. Vi har derudover følgende oplysninger [telefonnummer, e-mail, [andet]].

Vi behandler dine personoplysninger enten som led i det lovpligtige krav om skorstensfejning (skorstensfejerbekendtgørelsen) efter aftale med kommunen og/eller for at opfylde en kontrakt med dig. 

Vi kan have dine kontaktoplysninger [navn, titel, telefonnummer], hvis du er ansat i en virksomhed, som vi servicerer. Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er da vores legitime interesse i at opfylde kontrakten. 

2.4 Kontakt via web, telefon og i øvrigt

2.4.1 Hvis du kontakter os fx om en forespørgsel eller klage, behandler vi dine identifikationsoplysninger som fx navn, e-mail, samt evt. anden persondata om dig, som du afgiver ved henvendelse på mailadressen stjernholm@skorstensfejeren.dk. Formålet er kundeservice, besvare forespørgsler, håndtering af klager mv. Vores grundlag kan være i aftalen med dig som kunde, vores legitime interesse i at forsvare os mod et retskrav eller gøre et retskrav gældende, og/eller pligter efter lovgivningen.

3. Hvem deler vi dine persondata med?

3.1 Selvstændigt dataansvarlige

3.1.1 Vi videregiver dine persondata, når det er nødvendigt for at levere tjenesteydelser til dig ved henvendelse til os, herunder til kommunen. I så fald vil dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer sædvanligvis kunne videregives til en eller flere af vores medlemmer, der forestår den fysiske tjenesteydelse.

3.2 Databehandlere

3.2.1 Vi overlader persondata til databehandlere, der udelukkende behandler personoplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, herunder sikret, at de er underlagt fortrolighed. 

Vi anvender: 

Skorstensfejerdata Aps, Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte til hosting af vores systemer, herunder til mail og kundesystemer. 

4. Dine rettigheder som registreret

4.1 Du har ret til at få adgang til dine persondata.

4.1.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til mv. Du kan bede om kopi af disse persondata. Adgangen kan være begrænset af hensyn til andre personers rettigheder, som følge af forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

4.1.2 Du kan i visse tilfælde også have ret til at få dine data udleveret i en elektronisk kopi eller overført til en anden dataansvarlig, når behandlingen sker på samtykke eller kontrakt (såkaldt dataportabilitet).

4.2 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

4.2.1 Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

4.2.2 I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Se kontaktoplysninger i afsnit 7. 

4.2.3 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

4.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

4.3.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

4.4 Ret til at tilbagekalde dit samtykke

4.5 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til behandle dine personoplysninger i forbindelse med tilsigelser.  Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du henvende dig til skorstensfejermesteren på (se kontaktoplysninger under punkt 5)

4.6 Hvordan gør du brug af dine rettigheder?

4.6.1 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os.

4.7 Klage

4.7.1 Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K over vores behandling af dine persondata. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Kontaktoplysninger

5.1 Hvis du har spørgsmål eller ønsker at bruge dine rettigheder, kan du kontakte os.

Skorstensfejerfirmaet Stjernholm I/S
Grønningen 30
7550 Sørvad
Danmark
Tlf. nr.: 40204747 - 40454110
E-mail: stjernholm@skorstensfejeren.dk

6. Sletning af persondata

6.1 Skorstensfejermester er forpligtet til at opbevare visse oplysninger efter krav fra kommunens (se pkt. 2.2.1, og disse oplysninger opbevares hos skorstensfejermesteren, så længe der er et lovpligtigt krav om fejning på ejendommen, herunder hvis der er fejl på mangler. 

6.2 Oplysninger i forbindelse med fakturering for udført arbejde af skorstensfejermester opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

7. Sikkerhed

7.1 Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

7.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine persondata for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

8. Ændringer i Privatlivspolitikken 

8.1 Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at ændre indeværende Privatlivspolitik.

Cookie deklaration

Nødvendige cookies
hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
Navn Udbyder Formål Udløb
ASP.NET_SessionId stjernholmskorstensfejeren.dk Gemmer sessionsdata under et besøg på et website. Sættes af Microsofts ASP.NET Application, som er et rammeværktøj der bruges til at bygge websites. Session
Dynamicweb.SessionVisitor stjernholmskorstensfejeren.dk Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler Session
Funktionelle cookies
gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Navn Udbyder Formål Udløb
Dynamicweb.CookieOptInLevel stjernholmskorstensfejeren.dk Anvendes af til at kontrollere, hvilket niveau af cookies brugeren har accepteret på hjemmesiden Session
Statistik
hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt
Navn Udbyder Formål Udløb
Dynamicweb stjernholmskorstensfejeren.dk Indsamler data om trafik til statistikken Session
_ga stjernholmskorstensfejeren.dk Bruges til at skelne brugere 2 år
_gid stjernholmskorstensfejeren.dk Bruges til at skelne brugere 24 timer


Denne hjemmeside bruger cookies
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og til at analysere vore brugeres trafik på hjemmesiden. Læs mere om cookies

Only accept functional cookies Accept all cookies